دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، دی 1399 

علمی - پژوهشی

ارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایران

صفحه 561-580

10.22067/jag.v12i4.77250

محمدحسن فلاح؛ احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی


تعیین خلأ عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان گلستان

صفحه 613-633

10.22067/agry.2020.37574

امیر دادرسی؛ بنیامین ترابی؛ اصغر رحیمی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی


ارزیابی برخی صفات کمّی ارقام گندم نان(Triticum aestivum L.) در تاریخ‌های مختلف کاشت

صفحه 703-721

10.22067/agry.2021.37597

لیلا گرشاسبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سید شهریار جاسمی؛ محمد نبی ایلکایی؛ سارا سنجانی