اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر: دکتر پرویز رضوانی مقدم
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۷۱۳
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۸۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

ضریب تاثیر: (SID): 0.0625
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1 , 0.345
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 80 A
سیستم مشابهت یاب: همانندجو | جستجو در یکتاوب | جستجو در اوج |
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • اسماعیل رضائی چیانه
 • اسماعیل قلی نژاد
 • بهاره پارسا مطلق
 • بهروز اسماعیل پور
 • جواد سیدمحمدی
 • حامد جوادی
 • حمیدرضا ذبیحی
 • رستم یزدانی بیوکی
 • سرور خرم دل
 • شهرام امیر مرادی
 • فرزاد مندنی
 • فرزین عبدالهی
 • لیلا جعفری
 • محمد بنایان اول
 • مرتضی گلدانی
 • مهدی نصیری محلاتی
 • مژگان ثابت تیموری
 • پرویز احسان زاده
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 412

ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مايه تلقيح باکتري‌هاي محرک رشد

کاظم خاوازی, ولی فیضی اصل, محمدحسین سدری, علی اشرف طلیعی, جعفر گوهرگاني, محمد اسماعیلی, رضا سليماني
بازدید: 226
بازدید: 103

ارزيابي بیلان نيتروژن در نظام‌هاي زراعی توليد گندم(Triticum aestivum L.) ایران

حمید رضا توکلی کاخکی, مهدی نصیری محلاتی, علیرضا کوچکی, محسن جهان, علیرضا بهشتی
بازدید: 863

براساس تصمیم هیئت تحریریه مجله بوم شناسی کشاورزی از این پس کلیه ارزیابان محترم مقالات که در ارزیابی ها ، همکاری لازم مبذول فرمایند در هرسال در چاپ یک عنوان مقاله آنها تسریع خواهد شد.

Note: Since this journal is based on the results of research associated with the natural environments manuscript prepared based on the result of controlled environments such as greenhouse and laboratory are not accepted for publication.