اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها

15

تعداد شماره‌ها

56

تعداد مقالات

868

تعداد نویسندگان

1,401

تعداد مقالات ارسال شده

1,661

تعداد مقالات رد شده

659

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

876

درصد پذیرش

53

زمان پذیرش (روز)

36

 

 

نشریه علمی _ پژوهشی بوم شناسی کشاورزی ابتدا در سال 1388 به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

این نشریه برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت یابی مقالات فارسی از سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب و برای مقالات لاتین از سامانه iThenticate استفاده می نماید

نشریه بوم شناسی کشاورزی در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور موفق به دریافت رتبه الف شده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1398: 0.086

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1402/04/19

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تیر 1402، صفحه 209-425 

مقاله پژوهشی

تحلیل فنولوژی و تولید خالص اکولوژیک زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از مدل AEZ در شرایط نیمه‌گرمسیری جنوب استان کرمان

صفحه 209-221

10.22067/agry.2021.70648.1045

نازیلا ابوسعیدی دولت آباد؛ مهرانگیز جوکار تنگ کرمی؛ احمد آیین؛ جواد طایی سمیرمی؛ زینب روزپیکر


ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در کشت‌بوم گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 277-299

10.22067/agry.2021.71133.1051

مصطفی کوزه گر؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار؛ حمید امیر نژاد؛ محسن حسینعلی زاده


برآورد عملکرد برخی از محصولات زراعی دیم در اراضی آبی زراعی و باغی فعلی کشور

صفحه 301-317

10.22067/agry.2022.71149.1052

صفورا جافرنوده؛ افشین سلطانی؛ رامتین جولایی؛ شهرزاد میرکریمی؛ ابراهیم زینلی


ابر واژگان

نشریات مرتبط