اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها

15

تعداد شماره‌ها

55

تعداد مقالات

864

تعداد نویسندگان

1,589

تعداد مقالات ارسال شده

1,648

تعداد مقالات رد شده

651

درصد عدم پذیرش

40

تعداد مقالات پذیرفته شده

872

درصد پذیرش

53

زمان پذیرش (روز)

36

 

 

نشریه علمی _ پژوهشی بوم شناسی کشاورزی ابتدا در سال 1388 به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

این نشریه برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت یابی مقالات فارسی از سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب و برای مقالات لاتین از سامانه iThenticate استفاده می نماید

نشریه بوم شناسی کشاورزی در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور موفق به دریافت رتبه الف شده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1398: 0.142

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1401/09/02

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 55، فروردین 1402، صفحه 1-208 

ابر واژگان

نشریات مرتبط