مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 

 

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها

13

تعداد شماره‌ها

47

تعداد مقالات

730

تعداد نویسندگان

1,461

تعداد مقالات ارسال شده

1,542

تعداد مقالات رد شده

604

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

795

درصد پذیرش

52

زمان پذیرش (روز)

23

 

 

بوم شناسی

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، بهار 1400، صفحه 1-177 

ابر واژگان

نشریات مرتبط