فهرست داوران

اسامی داوران نشریه در سه سال اخیر

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

شهر- کشور

ORCiD

Publons_Id/Scopus Author ID

 

اردکانی، محمدرضا

دانشگاه آزاد اسلامی

کرج، ایران

0000-0003-3466-4756

28367548400

اسدی، سارا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-4658-1061

P-7115-2019

اصغری، حمید رضا

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

 

اصغری پور، محمدرضا

دانشگاه زابل

زابل، ایران

0000-0001-7197-6578

36145889200

اله دادی، مرضیه

دانشگاه تبریز

 

0000-0003-4715-5547

 

امام، یحیی

دانشگاه شیراز

شیراز، ایران

0000-0002-7113-8168

X-2090-2019

امامی، حجت

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-8437-8419

U-8045-2017

 

امیرمرادی، شهرام

دانشگاه پیام نور

 

 

36056185100

امیری، ابراهیم

دانشگاه آزاد اسلامی

لاهیجان، ایران

0000-0002-5057-6759

25647325400

امیری، سیدرضا

مجتمع آموزش عالی سراوان

سراوان، ایران

 

AAU-9937-2021

امیری، محمدبهزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران


0000-0002-0952-4957

 

امینی دهقی، مجید

دانشگاه شاهد

تهران، ایران

0000-0003-1283-1277

 

ایزدی، نسیم

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

 

آرمین، محمد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

سبزوار، ایران

0000-0002-2228-7204

 

آستارایی، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

آقا علیخانی، مجید

تربیت مدرس

تهران، ایران

0000-0002-8981-5892

16229448300

آینه بند، امیر

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز، ایران

0000-0002-0838-784X

 

بانژاد، حسین

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

بذرافشان، ام البنین

  دانشگاه هرمزگان

هرمزگان، ایران

 

 

بذرگر، امیر بهزاد

دانشگاه پیام نور  نیشابور

نیشابور، ایران

 

 

برادران، رضا

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 

 

 

بنایان اول، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0001-6076-6196

A-2554-2009

 

بهشتی، علیرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی‌ خراسان رضوی

 

 

 

پارسا، سهیل

دانشگاه بیرجند

بیرجند، ایران

0000-0003-2527-1133

57196259484

پارسا مطلق، بهاره

دانشگاه جیرفت

جیرفت، ایران

0000-0002-0790-9036

 

پرسا، حسن

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-6043-4295

 

پرویزی، خسرو

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی‌ همدان

همدان، ایران

 

57205258264

پیرزاد، علیرضا

دانشگاه ارومیه

ارومیه، ایران

0000-0001-6122-8728

36705138100

ترکمان، مجتبی

فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

توکل افشاری، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-0073-8665

25924696100

توکلی کاخکی، علیرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی‌ خراسان رضوی

 

 

 

ثابت تیموری، مژگان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

جعفری، لیلا

دانشگاه هرمزگان

 

 

 

جوادزاده، سید مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر

ایرانشهر، ایران

 

 

جوادی، حامد

دانشگاه پیام نور بیرجند

بیرجند، ایران

0000-0002-5213-0232

 

جهان، محسن

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-2259-5124

 

حاجی نیا، سمیه

دانشگاه ایلام

 

 

 

حسنی، عباس

دانشگاه ارومیه

ارومیه، ایران

 

35290483400

حسین پور، مصطفی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

دزفول، ایران

 

 

خاشعی، عباس

دانشگاه بیرجند

بیرجند، ایران

 

 

خاوری خراسانی، سعید

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مشهد، ایران

0000-0002-7353-9838

 

خداشناس، علیرضا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

خراسان شمالی، ایران

0000-0002-0686-8535

 

خرم دل، سرور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-2995-4898

 

خیرخواه، محمد

مجتمع آموزش عالی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-4024-7425

 

خیرفام، حسین

دانشگاه ارومیه

 

 

 

دادخواه، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-1791-9537

 

دانشیان، جهانفر

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

کرج، ایران

0000-0001-7947-2884

 

دباغ محمدی نسب، عادل

دانشگاه تبریز

 

 

 

دعائی، فریما

آموزشکده کشاورزی پسران ساری

ساری، ایران

 

 

دهمرده، مهدی

دانشگاه زابل

زابل، ایران

 

 

دیهیم فرد، رضا

دانشگاه شهید بهشتی

تهران، ایران

 

 

ذبیحی، حمیدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مشهد، ایران

 

 

رستگاری پور، فاطمه

دانشگاه تربت حیدریه

تربت حیدریه، ایران

 

 

رضائی چیانه، اسماعیل

دانشگاه تبریز

تبریز، ایران

 

 

رضایی مودب، علیرضا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

مشهد، ایران

 

 

رمرودی، محمود

دانشگاه زابل

زابل، ایران

0000-0002-3629-136X

35363047100

رمضانی اعتدالی، هادی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

قزوین، ایران

 

 

روحانی، عباس

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

زکی عقل، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

سالاری، امیر

شهید چمران اهواز

اهواز، ایران

 

 

سالک معراجی، هادی

دانشگاه فنی حرفه ای- عضو کمیسیون تالیف و برنامه ریزی درسی

 

 

 

سنجانی، سارا

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

کرج، ایران

0000-0001-6575-3853

36021955400

سیاهمرگوئی، آسیه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 

سیدمحمدی، جواد

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کرج، ایران

 

 

سیدی، سید محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

صحابی، حسین

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

 

صدرآبادی حقیقی، رضا

دانشگاه آزاد اسلامی

مشهد، ایران

0000-0001-6901-6869

6506090124

طالقانی، داریوش

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کرج، ایران

0000-0001-7632-1538

 

عباسی، محمدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مشهد، ایران

 

 

عبدالهی، فرزین

دانشگاه هرمزگان

 

 

 

عزیزی، الهام

دانشگاه پیام نور سبزوار

سبزوار، ایران

 

 

عسگری، اشکان

دانشگاه هرمزگان

هرمزگان، ایران

 

 

علیزاده، یاسر

دانشگاه ایلام

ایلام، ایران

 

 

عنابستانی، علی اکبر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

0000-0003-1461-5893

 

عنافجه، زینب

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اهواز، ایران

 

 

غلامی سفیدکوهی، محمدعلی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ساری، ایران

 

 

فتوت، امیر

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-5551-7002

 

فراشی، آزیتا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

فراوانی، مهدی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

 

فعله گری، حمزه

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه، ایران

 

 

فلاح، الهیار

موسسه تحقیقات برنج کشور

تهران، ایران

 

 

فلاح پور، فرنوش

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-1390-8942

 

فلاحی، حمیدرضا

دانشگاه بیرجند

بیرجند، ایران

 

 

فیضی، حسن

فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

کاظمی، حسین

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گرگان، ایران

 

 

کامکار، بهنام

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-1309-8433

 

کردی، سجاد

دانشگاه تبریز

 

 

 

کوچکی، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-4820-8906

 

کیانی، مجیدرضا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مشهد، ایران

 

 

گزانچیان، غلامعلی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد خراسان رضوی

مشهد، ایران

0000-0001-6387-6518

 

گلدانی، مرتضی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-2547-8014

 

لکزیان، امیر

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-3972-5802

25031995900

لله گانی، بختیار

دانشگاه پیام نور

 

 

 

ماهرخ، علی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

کرج، ایران

0000-0001-8085-3270

 

مختاری، ویدا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0001-8964-0351

 

مرادی، روح اله

دانشگاه شهید باهنر

کرمان، ایران

 

 

مروی، حمید

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

سبزوار، ایران

0000-0001-9549-8646

 

مندنی، فرزاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه، ایران

 

 

منصوری، حامد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

موسوی، سید کریم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

لرستان، ایران

 

 

موسوی طغانی، سیدیوسف

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

مومنی، علی

موسسه تحقیقات برنج مازندران

مازندران، ایران

 

 

مهدیخانی مقدم، عصمت

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-0310-6284

 

مهدوی دامغانی، عبدالمجید

دانشگاه شهید بهشتی

تهران، ایران

0000-0003-4280-7200

 

نجیب نیا، سمانه

دانشگاه فرهنگیان مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-0357-1733

34570735100

نصیری محلاتی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-0357-1733

 

نظریان، رامین

دانشگاه هرات

هرات، افغانستان

0000-0001-8968-2359

 

نیکخواه، امین

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

ولی زاده، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-5912-4898

 

همایون، سمیه

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

یزدانی بیوکی، رستم

مرکز ملی تحقیقات شوری