فهرست داوران

اسامی داوران نشریه در سال 1400

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

شهر- کشور

ORCiD

Publons_Id/Scopus Author ID

 

اردکانی، محمدرضا

دانشگاه آزاد اسلامی

کرج، ایران

0000-0003-3466-4756

28367548400

اسدی، سارا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-4658-1061

P-7115-2019

اصغری پور، محمدرضا

دانشگاه زابل

زابل، ایران

0000-0001-7197-6578

36145889200

امام، یحیی

دانشگاه شیراز

شیراز، ایران

0000-0002-7113-8168

X-2090-2019

امامی، حجت

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-8437-8419

U-8045-2017

 

امیرمرادی، شهرام

دانشگاه پیام نور

 

 

36056185100

امیری، ابراهیم

دانشگاه آزاد اسلامی

لاهیجان، ایران

0000-0002-5057-6759

25647325400

امیری، سیدرضا

مجتمع آموزش عالی سراوان

سراوان، ایران

 

AAU-9937-2021

امیری، محمدبهزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران


0000-0002-0952-4957

 

امینی دهقی، مجید

دانشگاه شاهد

تهران، ایران

0000-0003-1283-1277

 

آرمین، محمد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

سبزوار، ایران

0000-0002-2228-7204

 

آستارایی، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

آقا علیخانی، مجید

تربیت مدرس

تهران، ایران

0000-0002-8981-5892

16229448300

آینه بند، امیر

دانشگاه شهید چمران اهواز

اهواز، ایران

0000-0002-0838-784X

 

بانژاد، حسین

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

بذرافشان، ام البنین

  دانشگاه هرمزگان

هرمزگان، ایران

 

 

بذرگر، امیر بهزاد

دانشگاه پیام نور  نیشابور

نیشابور، ایران

 

 

بنایان اول، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0001-6076-6196

A-2554-2009

 

پارسا، سهیل

دانشگاه بیرجند

بیرجند، ایران

0000-0003-2527-1133

57196259484

پارسا مطلق، بهاره

دانشگاه جیرفت

جیرفت، ایران

0000-0002-0790-9036

 

پرسا، حسن

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-6043-4295

 

پرویزی، خسرو

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی‌ همدان

همدان، ایران

 

57205258264

پیرزاد، علیرضا

دانشگاه ارومیه

ارومیه، ایران

0000-0001-6122-8728

36705138100

ترکمان، مجتبی

فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

توکل افشاری، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-0073-8665

25924696100

ثابت تیموری، مژگان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

جوادزاده، سید مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر

ایرانشهر، ایران

 

 

جوادی، حامد

دانشگاه پیام نور بیرجند

بیرجند، ایران

0000-0002-5213-0232

 

جهان، محسن

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-2259-5124

 

حسنی، عباس

دانشگاه ارومیه

ارومیه، ایران

 

35290483400

حسین پور، مصطفی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

دزفول، ایران

 

 

خاشعی، عباس

دانشگاه بیرجند

بیرجند، ایران

 

 

خاوری خراسانی، سعید

مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مشهد، ایران

0000-0002-7353-9838

 

خداشناس، علیرضا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

خراسان شمالی، ایران

0000-0002-0686-8535

 

خرم دل، سرور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-2995-4898

 

خیرخواه، محمد

مجتمع آموزش عالی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-4024-7425

 

دادخواه، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-1791-9537

 

دانشیان، جهانفر

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

کرج، ایران

0000-0001-7947-2884

 

دعائی، فریما

آموزشکده کشاورزی پسران ساری

ساری، ایران

 

 

دهمرده، مهدی

دانشگاه زابل

زابل، ایران

 

 

دیهیم فرد، رضا

دانشگاه شهید بهشتی

تهران، ایران

 

 

ذبیحی، حمیدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مشهد، ایران

 

 

رستگاری پور، فاطمه

دانشگاه تربت حیدریه

تربت حیدریه، ایران

 

 

رضائی چیانه، اسماعیل

دانشگاه تبریز

تبریز، ایران

 

 

رمرودی، محمود

دانشگاه زابل

زابل، ایران

0000-0002-3629-136X

35363047100

رمضانی اعتدالی، هادی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

قزوین، ایران

 

 

روحانی، عباس

فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

سالاری، امیر

شهید چمران اهواز

اهواز، ایران

 

 

سالک معراجی، هادی

دانشگاه فنی حرفه ای- عضو کمیسیون تالیف و برنامه ریزی درسی

 

 

 

سنجانی، سارا

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

کرج، ایران

0000-0001-6575-3853

36021955400

سیدمحمدی، جواد

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کرج، ایران

 

 

صدرآبادی حقیقی، رضا

دانشگاه آزاد اسلامی

مشهد، ایران

0000-0001-6901-6869

6506090124

طالقانی، داریوش

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

کرج، ایران

0000-0001-7632-1538

 

عباسی، محمدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مشهد، ایران

 

 

عسگری، اشکان

دانشگاه هرمزگان

هرمزگان، ایران

 

 

علیزاده، یاسر

دانشگاه ایلام

ایلام، ایران

 

 

عنافجه، زینب

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اهواز، ایران

 

 

غلامی سفیدکوهی، محمدعلی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ساری، ایران

 

 

فراشی، آزیتا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

فلاح، الهیار

موسسه تحقیقات برنج کشور

تهران، ایران

 

 

فلاح پور، فرنوش

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-1390-8942

 

فلاحی، حمیدرضا

دانشگاه بیرجند

بیرجند، ایران

 

 

فیضی، حسن

فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

کاظمی، حسین

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گرگان، ایران

 

 

کامکار، بهنام

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-1309-8433

 

کیانی، مجیدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش و منابع طبیعی خراسان رضوی

مشهد، ایران

 

 

گزانچیان، غلامعلی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد خراسان رضوی

مشهد، ایران

0000-0001-6387-6518

 

گلدانی، مرتضی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0002-2547-8014

 

لکزیان، امیر

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-3972-5802

25031995900

لله گانی، بختیار

دانشگاه پیام نور

 

 

 

ماهرخ، علی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

کرج، ایران

0000-0001-8085-3270

 

مختاری، ویدا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

0000-0001-8964-0351

 

مرادی، روح اله

دانشگاه شهید باهنر

کرمان، ایران

 

 

مروی، حمید

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

سبزوار، ایران

0000-0001-9549-8646

 

منصوری، حامد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

موسوی طغانی، سیدیوسف

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد، ایران

 

 

مومنی، علی

موسسه تحقیقات برنج مازندران

مازندران، ایران

 

 

مهدوی دامغانی، عبدالمجید

دانشگاه شهید بهشتی

تهران، ایران

0000-0003-4280-7200

 

نجیب نیا، سمانه

دانشگاه فرهنگیان مشهد

مشهد، ایران

0000-0003-0357-1733

34570735100

اسامی داوران نشریه در سال 1399

نام داور

وابستگی سازمانی

ORCiD

اله دادی، مرضیه

دانشگاه تبریز

0000-0003-4715-5547

امیری، محمد بهزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0952-4957

ایزدی، نسیم

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

بنایان اول، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6076-6196

پیرزاد، علیرضا

دانشگاه ارومیه

 

توکلی کاخکی، حمیدرضا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

ثابت تیموری، مژگان

جهاد دانشگاهی مشهد

 

جعفری، لیلا

دانشگاه هرمزگان

 

جهان، محسن

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2259-5124

جوادی، حامد

دانشگاه پیام نور

 

حاجی نیا، سمیه

دانشگاه ایلام

 

خرم دل، سرور

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2995-4898

دباغ محمدی نسب، عادل

دانشگاه تبریز

 

رضائی چیانه، اسماعیل

دانشگاه ارومیه

 

زکی عقل، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سنجانی، سارا

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

سیاهمرگویی، آسیه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

عبدالهی، فرزین

دانشگاه هرمزگان

 

عزیزی، الهام

دانشگاه پیام نور سبزوار

 

عنابستانی، علی اکبر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1461-5893

فتوت، امیر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5551-7002

فلاحی، حمیدرضا

دانشگاه بیرجند

 

کامکار، بهنام

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1309-8433

کردی، سجاد

دانشگاه تبریز

 

کوچکی، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4820-8906

عصمت مهدیخانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-0310-6284

مهدی نصیری محلاتی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-0357-1733

رامین نظریان

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8968-2359

رضا ولی زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5912-4898

اسامی داوران نشریه در سال 1398

 

نام داور

وابستگی سازمانی

ORCiD

اسدی، سارا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6533-7235

اصغری، حمیدرضا

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

امیری، محمدبهزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0952-4957

آینه بند، امیر

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

برادران، رضا

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 

بنایان اول، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6076-6196

بهشتی، علیرضا

مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

 

پارسا مطلق، بهاره

دانشگاه جیرفت

 

توکلی کاخکی، حمیدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

ثابت تیموری، مژگان

جهاد دانشگاهی مشهد

 

جعفری، لیلا

دانشگاه هرمزگان

 

جوادی، حامد

دانشگاه پیام نور

 

جهان، محسن

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2259-5124

حاجی نیا، سمیه

دانشگاه ایلام

 

حسنی، عباس

دانشگاه ارومیه

 

خرم دل، سرور

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2995-4898

خیرفام، حسین

دانشگاه ارومیه

 

ذبیحی، حمیدرضا

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

رضایی چیانه، اسماعیل

دانشگاه تبریز

 

رضایی مودب، علیرضا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

 

سنجانی، سارا

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

سید محمدی، جواد

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

سیدی، سید محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

صحابی، حسین

دانشگاه تربت حیدریه

 

صدرآبادی حقیقی، رضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

عبدالهی، فرزین

دانشگاه هرمزگان

 

فراوانی، مهدی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

فعله گری، حمزه

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

فلاح پور، فرنوش

دانشگاه فردوسی مشهد

 

فلاحی، حمیدرضا

دانشگاه بیرجند

 

کامکار، بهنام

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1309-8433

کوچکی، علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4820-8906

مرادی، روح اله

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مندنی، فرزاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

موسوی، سید کریم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

 

مهدوی دامغانی، عبدالمجید

دانشگاه شهید بهشتی

 

نجیب نیا، سمانه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نصیری محلاتی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-0357-1733

نظریان، رامین

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-8968-2359

نیکخواه، امین

دانشگاه فردوسی مشهد

 

ولی زاده، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5912-4898

همایون، سمیه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

یزدانی بیوکی، رستم

مرکز ملی تحقیقات شوری