اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 804
تعداد پذیرش 338
تعداد عدم پذیرش 382

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 843
تعداد مشاهده مقاله 623612
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 364513
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 64 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 97 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 119 روز
درصد پذیرش 42 %