اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 747
تعداد پذیرش 309
تعداد عدم پذیرش 336

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 805
تعداد مشاهده مقاله 216348
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 61057
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 12 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 102 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
درصد پذیرش 41 %