اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 827
تعداد پذیرش 346
تعداد عدم پذیرش 396

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 845
تعداد مشاهده مقاله 1275368
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 854654
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 63 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
درصد پذیرش 42 %