اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 783
تعداد پذیرش 327
تعداد عدم پذیرش 355

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 819
تعداد مشاهده مقاله 325810
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 212139
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 12 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 65 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
درصد پذیرش 42 %