اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1563
تعداد پذیرش 817
تعداد عدم پذیرش 612

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 756
تعداد مشاهده مقاله 83728
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29358
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 161 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 98 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 29 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 10466 روز
درصد پذیرش 52 %