اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1510
تعداد پذیرش 773
تعداد عدم پذیرش 584

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 696
تعداد مشاهده مقاله 14017
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5036
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 166 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 103 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 18 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 3284 روز
درصد پذیرش 51 %