اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1542
تعداد پذیرش 795
تعداد عدم پذیرش 604

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 727
تعداد مشاهده مقاله 59984
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18474
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 163 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 100 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 5287 روز
درصد پذیرش 52 %