اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 764
تعداد پذیرش 320
تعداد عدم پذیرش 342

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 799
تعداد مشاهده مقاله 269748
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 103283
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 12 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 66 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
درصد پذیرش 42 %