درباره نشریه

عنوان کامل نشریه

بوم شناسی کشاورزی

شاپای چاپی

2008-7713

شاپای الکترونیکی

2423-4281

ترتیب انتشار

فصلنامه

سال شروع انتشار

1388

صاحب امتیاز

دانشگاه فردوسی مهشد

نحوه داوری

دو سر کور

مجوز انتشار و حق مولف

License (CC BY 4.0)

پایگاههای نمایه کننده

GoogleScholar, CABI, ISC

شبکه های اجتماعی

LinkedIn, Mendeley, Academia

 زمینه مطالعاتی

نشریه بوم شناسی کشاورزی نشریه ای علمی- پژوهشی است که در زمینه های زیر مقاله دریافت می کند:

- فعالیت‌های پژوهشی کشاورزی با اتکاء به حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و افزایش کارآیی و بهره‌وری منابع آب و خاک و نهاده‌های شیمیایی
- مدیریت زراعی در رابطه با کاربرد نهاده‌های بیولوژیک
- عملیات خاک ورزی حفاظتی و فعالیت‌های مرتبط با آن
- مدیریت زراعی با حد اقل اتکا به نهاده های خارج از مزرعه
- عملیات زراعی در رابطه با کشت‌های مخلوط و کشت گیاهان پوششی
- عملیات تلفیقی در مدیریت زراعی
- بهره برداری از منابع غیر رایج آب و خاک
- استفاده از گیاهان زراعی فراموش شده و جدید
- بهره‌گیری از روابط کمّی در عوامل تولید و مدل‌سازی رشد و نمو گیاهی
- روش‌های پایش عملکرد و مطالعات ارزیابی خلاء عملکرد
- کاربرد اصول فیزیولوژی در شناخت روابط اکولوژیک و افزایش کارآیی تولیدات زراعی
- ارزیابی چرخه‌های حیات در تولیدات زراعی
- پهنه‌بندی‌های اقلیمی و ناحیه‌بندی اگرواکولوژیکی
- استفاده از بقایای محصولات زراعی در تهیه سوخت‌های زیستی
- استفاده از انرژی‌های جایگزین در اکوسیستم‌های کشاورزی
- کاربرد کودهای بیولوژیکی، استفاده از میکوریزا و باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن
- کاربرد کمپوست و فرآورده‌های مشابه
- اصلاح خاک از طریق فرآیندهای بیولوژیکی
- مدیریت اکولوژیک آفات، بیماری‌ها و علفهای هرز با استفاده از روابط بیولوژیکی و عملیات تلفیقی
- عملیات ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه‌ای
- استفاده از گیاهان دارویی در تناوب و یا بصورت همراه با محصولات زراعی
- عملیات زراعی در جهت بهبود تنوع زیستی
- بوم‌شناسی کشاورزی و دانش بومی
- تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی تولید محصولات زراعی با اتکاء به دیدگاه‌های بوم‌شناختی و اقتصاد اکولوژیک

سیاست دسترسی آزاد

نشریه «بوم شناسی کشاورزی» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

قوانین کپی رایت

تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد،  چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و/ یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

استفاده از تشابه‌یاب

نشریه بوم شناسی کشاورزی برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت‌یابی مقالات فارسی از سامانه مشابه‌یاب متون علمی همیاب و برای مشابهت‌یابی مقالات لاتین از سامانه iThenticate استفاده می‌کند.

هزینه پردازش مقاله

نشریه بوم شناسی کشاورزی برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ دومیلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.

Sponsors

Ferdowsi University of Mashhad

این نشریه با شماره پروانه 22515/89 از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سال 89 به صورت فصلنامه منتشر می شود.