دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 38، دی 1397 
ردپای اکولوژیکی غذا در ایران

صفحه 1023-1034

10.22067/jag.v10i4.40518

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل


مدیریت علف‌های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم

صفحه 1121-1134

10.22067/jag.v10i4.61421

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ یحیی امام


مستندسازی فرآیندهای تولید گندم (Triticum aestivum L.) در سیستم‎های آبی و دیم در استان گلستان

صفحه 1177-1202

10.22067/jag.v10i4.62926

مریم طهماسبی؛ محمود رمرودی؛ افشین سلطانی؛ احمد قنبری؛ براتعلی فاخری


ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی برخی گونه‌های آویشن (Thymus spp.) جهت کشت در فضای‌سبز

صفحه 1217-1227

10.22067/jag.v10i4.63381

حسن ملکی لجایر؛ هدایت زکی زاده؛ یوسف حمیداوغلی؛ اسماعیل چمنی؛ محمد حسن بیگلوئی