کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 19
1. استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد همزمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22067/agry.2021.67224.0

محسن جهان؛ محمد بهزاد امیری؛ میلاد صالح آبادی؛ نگار ناصری؛ صدیقه عباسی


2. واکنش بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و شیرازی (Lallemantia royleana) تلقیح شده به قارچ مایکوریزا در رژیم‌های متفاوت آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22067/agry.2021.67929.1006

آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده


4. اثر سطوح کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704 تحت تأثیرکاربرد کاهنده‌های تعرق

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 389-411

مهدی حیاتی؛ عباس ملکی؛ افشین مظفری؛ فرزاد بابایی


5. اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی بور و روی بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1275-1291

10.22067/jag.v11i4.72028

سمیه سهیلی موحد؛ سعید خماری؛ پریسا شیخ زاده؛ بهرام علیزاده


6. ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمّی اکوتیپ‌های رازیانه تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 877-892

10.22067/jag.v11i3.64621

علی ایزانلو؛ محمد ضابط؛ سید حمید رضا رمضانی؛ عالیه جامی


10. تأثیر قطع آبیاری بر عملکرد، شاخص‌های رقابتی و اقتصادی کشت مخلوط جو ( (Hordeum spp. با حبوبات

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 444-458

10.22067/jag.v10i2.55828

سید حسام نیک سیرت؛ احسان بیژن زاده؛ روح اله نادری


12. واکنش عملکرد و صفات فیزیولوژیک عدس (Lens culinaris L.) به کودهای شیمیایی فسفری و زیستی در شرایط متفاوت رطوبتی

دوره 10، شماره 4، بهار 1397، صفحه 1107-1120

10.22067/jag.v10i4.60879

مراد محمدی؛ محمد رضا قانع؛ ناصر مجنون حسینی؛ حسین مقدم


14. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی L.) (Phaseolus vulgaris در شرایط محدودیت آب انتهای فصل

دوره 9، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 433-444

10.22067/jag.v9i2.45184

سمیه سهیلی موحد؛ محمدعلی اسماعیلی؛ فرهاد جباری؛ عقیل فولادی


19. اثر تنش کم آبی بر کار آیی مصرف آب ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مشهد

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 486-491

10.22067/jag.v2i3.7662

سید حسام موسوی؛ جواد وفابخش؛ رضا صدرآبادی حقیقی