کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
پاسخ بیوشیمیایی و رویشی چغندر برگی (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) به هم‌زیستی با میکوریزا در شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1396

10.22067/jag.v12i2.82271

نسرین غفوری؛ فرزین عبدالهی؛ عدنان صادقی لاری


ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمّی اکوتیپ‌های رازیانه تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 877-892

10.22067/jag.v11i3.64621

علی ایزانلو؛ محمد ضابط؛ سید حمید رضا رمضانی؛ عالیه جامی


تأثیر قطع آبیاری بر عملکرد، شاخص‌های رقابتی و اقتصادی کشت مخلوط جو ( (Hordeum spp. با حبوبات

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 444-458

10.22067/jag.v10i2.55828

سید حسام نیک سیرت؛ احسان بیژن زاده؛ روح اله نادری


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی L.) (Phaseolus vulgaris در شرایط محدودیت آب انتهای فصل

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 433-444

10.22067/jag.v9i2.45184

سمیه سهیلی موحد؛ محمدعلی اسماعیلی؛ فرهاد جباری؛ عقیل فولادی


اثر تنش کم آبی بر کار آیی مصرف آب ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مشهد

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 486-491

10.22067/jag.v2i3.7662

سید حسام موسوی؛ جواد وفابخش؛ رضا صدرآبادی حقیقی