کلیدواژه‌ها = ماده آلی
تعداد مقالات: 6
1. روند تغییرات کربن آلی و عناصر غذایی خاک و عملکرد نیشکر (Saccharum officinarum L.) در تناوب‌های زراعی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1241-1259

10.22067/jag.v11i4.74186

فروتن بهادری بیرگانی؛ جهانفر دانشیان؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


2. مطالعه تأثیر وزن اولیه غده بذری و کود دامی بر زادآوری و عملکرد موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی شیروان

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 749-759

10.22067/jag.v9i3.50987

مونا عارفخانی؛ محمد خیرخواه؛ محمود قربان زاده نقاب؛ مهدی باباییان


3. اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 9، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 326-341

10.22067/jag.v9i2.26540

عبداله ملافیلابی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


5. تأثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 3، شماره 2، بهار 1390، صفحه 227-232

10.22067/jag.v3i2.13530

عباداله مؤیدی شهرکی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد علی بهدانی؛ سهراب محمودی


6. اثر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی جو (Hordeum vulgare L.) بر ویژگی‌های خاک و ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 428-436

10.22067/jag.v2i3.7657

فرشاد قوشچی؛ علی جورابلو؛ محسن سیلسپور؛ حامد هادی