نویسنده = محسن جهان
شناسایی و ارزیابی دانش و روش‌های بومی مورد استفاده جهت افزایش تنوع زیستی: مطالعه موردی در بوم‌نظام‌های زراعی غرب خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22067/agry.2023.80749.1140

مریم جوادی؛ محسن جهان؛ مهدی نصیری محلاتی


ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایران

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 523-540

10.22067/jag.v12i3.74308

حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان؛ علیرضا بهشتی


بررسی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی در استان‌های شرقی ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 941-953

10.22067/jag.v11i3.47264

هدی محمدی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان


کاربرد نهاده‎های بوم‎سازگار در زراعت گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط مشهد

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 679-698

10.22067/jag.v10i3.49639

محمد بهزاد امیری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان


تأثیر مدیریت‌های تغذیه‌ای بر شاخص‌های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 299-312

10.22067/jag.v10i2.32837

نفیسه کمایستانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان؛ فاطمه رنجبر


تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L.

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 363-372

10.22067/jag.v5i4.32990

سید محمد کاظم تهامی زرندی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان


اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-15

10.22067/jag.v5i1.21253

محسن جهان؛ معصومه آریایی؛ محمد بهزاد امیری؛ حمیدرضا احیایی


مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L.

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 63-74

10.22067/jag.v2i1.7603

سید محمد کاظم تهامی زرندی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان


استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 117-128

10.22067/jag.v1i2.2693

رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم