نویسنده = علیرضا کوچکی
تعداد مقالات: 103
101. اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز

دوره 1، شماره 2، بهار 1388، صفحه 71-79

10.22067/jag.v1i2.2688

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علرضا کوچکی؛ علی اصغر محمد آبادی