دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، مهر 1401، صفحه 379-599 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر قارچ مایکوریزا، ورمی‌کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و عملکردی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

صفحه 531-548

10.22067/agry.2021.68348.1012

فروزان نیکخواه نایینی؛ علی رضا لادن مقدم؛ پژمان مرادی؛ وحید عبدوسی؛ مهدی رضایی


علمی - پژوهشی

بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پریلا ارغوانی (Perilla frutescens var. crispa) در سه مکان مختلف کشت

صفحه 549-560

10.22067/agry.2021.20226.0

معصومه عیدوزایی؛ ابوذر علیزاده؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ امیر صحرارو؛ محمد حسین میرجلیلی؛ جواد هادیان


مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان

صفحه 579-599

10.22067/agry.2021.20308.0

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی