دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، تابستان 1395 
11. ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه

صفحه 476-489

10.22067/jag.v8i3.56140

هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمدرضا جلال کمالی