نویسنده = فائزه زعفریان
تأثیرکاشت گیاهان پوششی بر توزیع عمودی سطح برگ و ماده خشک سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 417-434

10.22067/jag.v8i3.42845

سیده ثمانه هاشمی؛ فائزه زعفریان؛ اسفندیار فرهمندفر؛ میلاد باقری شیروان