نویسنده = اکبر بهاری
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه تولید علوفه گیاه زراعی جدید آمارانت (Amaranthus spp. L.) تحت تاثیر مدیریت کودهای ارگانیک و شیمیایی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 675-688

10.22067/jag.v9i3.41394

امیر آینه بند؛ محمدرضا محمدی تودشکی؛ اسفندیار فاتح