نویسنده = احمد غلامی
تأثیر عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) بر عملکرد کمی و کیفی سویا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 147-158

10.22067/agry.2022.78292.1124

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ مصطفی حیدری


پاسخ توده‌های بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) به کاربرد بیوچار در شرایط کم‌آبیاری

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 403-415

10.22067/jag.v11i2.67531

زهرا بیطرفان؛ حمید رضا اصغری؛ طاهره حسنلو؛ احمد غلامی؛ فواد مرادی


تأثیر ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشد، میزان اسانس و عملکرد آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 102-114

10.22067/jag.v9i1.41414

نعیمه بیطرفان؛ احمد غلامی؛ حمید عباس دخت؛ مهدی برادران؛ فرحناز خلیقی سیگارودی