کلیدواژه‌ها = خاک ورزی
تأثیر مدیریت های پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز خاک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 74-82

10.22067/jag.v4i1.14961

مریم السادات حسینی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی