نویسنده = احسان بیژن زاده
بررسی اثر مصرف زغال زیستی روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیمی و عملکرد گلرنگ در شرایط تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22067/agry.2023.79904.1134

مرضیه قائدی؛ احسان بیژن زاده؛ مهدی نجفی قیری؛ علی بهپوری؛ وحید براتی


مدیریت علف‌های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 1121-1134

10.22067/jag.v10i4.61421

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ یحیی امام


تأثیر قطع آبیاری بر عملکرد، شاخص‌های رقابتی و اقتصادی کشت مخلوط جو ( (Hordeum spp. با حبوبات

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 444-458

10.22067/jag.v10i2.55828

سید حسام نیک سیرت؛ احسان بیژن زاده؛ روح اله نادری