نویسنده = محمدعلی بهمنیار
تعداد مقالات: 4
1. تعیین مدل مناسب در تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان با روش آنالیز خط مرزی

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 321-334

10.22067/jag.v11i1.66914

نیلوفر آقایی پور؛ همت اله پیردشتی؛ محسن زواره؛ حسین اسدی؛ محمدعلی بهمنیار