نویسنده = محمد قربانی
ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 476-489

10.22067/jag.v8i3.56140

هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمدرضا جلال کمالی


ویژگی های اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.): برآورد الگوی اقتصاد سنجی

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 476-481

10.22067/jag.v3i4.14891

سمانه سادات همراز؛ محمد رضا کهنسال؛ محمد قربانی؛ علیرضا کوچکی


الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دورة گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-8

10.22067/jag.v3i1.9934

محمد قربانی؛ محسن رجب زاده؛ هدی زارع میرک‎آباد