راهنمای نویسندگان

نحوه ارسال مقاله

ارسال کننده مقاله حتما باید عضو هیات علمی باشد. نویسنده مسئول مقاله پس از ثبت نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید.

فایلهای ضرور ی هنگام ارسال مقاله

فایل اصلی مقاله باید به دو صورت Word و Pdf ارسال گردد.این فایل بایستی دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع و چکیده مبسوط انگلیسی باشد.

فایل تعهدنامه: این فایل باید توسط تمام نویسندگان امضاء گردد.

فایل تعارض منافع

فایل Excel شکلها

فایل مشخصات نویسندگان: این فایل شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مرتبه علمی آنها به فارسی و انگلیسی، ایمیل و شماره تلفن کلیه نویسندگان می باشد.

راهنمای نحوه نگارش و تهیه مقالات

-  از آنجایی‌ که هدف مجله "بوم‌شناسی کشاورزی" پیوستن به فهرست مجلات ISI می‌باشد, رعایت موارد زیر در نوشتن مقاله ضروری خواهد بود.

-         متن مقاله روی کاغذ A4 با فاصله 1 بین خطوط و دو و نیم سانتی‌متر از حاشیه‌ها و با نرم‌افزار MS-Word با قلم میترا اندازه 12 تایپ شود و شکل‌ها و جداول نیز به همین نرم افزار منتقل شوند. عناوین شکل‌ها و جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار MS-Word و مجزا از شکل با قلم بی میترا (B Mitra) و اندازه 12 با فاصله خط 1 نوشته شوند. کلیه شکل‌ها و جداول بدون کادر باشند.

-         تعداد صفحات مقاله حداکثر20 صفحه تعیین گردیده است.

-         کلیه واحدهای اندازه‌گیری بر اساس سیستم متریک باشند.

-         کلیه سطرهای متن مقاله بصورت ادامه‌دار (Continuous) شماره‌گذاری (Line numbering) شوند.

-         هر مقاله باید شامل بخشهای مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، فهرست منابع و چکیده مبسوط کاملاً تفکیک و محتوای آنها متناسب با عنوان هر قسمت باشد.

-         عنوان مقاله کوتاه و معرف کامل موضوع تحقیق بوده، حداکثر 20  کلمه و با قلم بی میترا (B Mitra) اندازه 14 نوشته شود.

-         صفحه مشخصات مقاله شامل موارد: عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام‌خانوادگی، درجه علمی، آدرس پستی و الکترونیکی، تلفن تماس، نام نویسنده مسئول به زبان فارسی و سپس عنوان انگلیسی مقاله، نام و نام‌خانوادگی, درجه علمی و آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی نوشته شوند (بدون شماره صفحه).

-         در صفحه نخست عنوان مقاله به فارسی، چکیده مقاله و کلمات کلیدی (بدون ذکر نام نویسندگان) آورده شوند.

-         چکیده مبسوط باید بر مبنای دستورالعمل زیر تهیه شود:

-         این چکیده که جایگزین چکیده کوتاه است بایستی بین  700-600 واژه بوده و به تفکیک دارای اجزای زیر باشد:

1. Title                                                

2. Introduction

3. Materials and Methods

4. Results and Discussion

5. Conclusion

6. Acknowledgements

7. Keywords

-         همچنین بین قسمتهای چکیده مبسوط تناسب منطقی برقرار باشد، بدین معنی که 30% مربوط به مقدمه، 20% مواد و روش‌ها و 50% مربوط به نتایج و بحث باشد و در انتها هم یک نتیجه گیری کلی نوشته شود.

      کلمات کلیدی در انتهای چکیده و حداکثر شش کلمه آورده شوند. کلمات کلیدی در عنوان مقاله وجود نداشته باشند.

منابع

همه منابع چه استنادهای درون‌متنی و چه لیست منابع باید براساس استاندارد رفرنس‌نویسی APA باشد. لیست منابع باید ابتدا به‌ترتیب الفبایی و سپس به‌ترتیب زمانی مرتب شوند و به زبان انگلیسی نوشته شوند. همچنین به نویسندگان توصیه می‌شود به منابع ده سال اخیر به جای منابع قدیمی ارجاع دهند. اطمینان حاصل کنید که همه منابع استناد شده در متن، در لیست منابع نیز وجود دارند. به نویسندگان توصیه اکید می‌شود از ابزارهای مدیریت منابع مانند “Endnote” برای استناددهی و تهیه لیست منابع استفاده کنند.

  • درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.
  • ضروری است در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است عبارت (In Persian) در انتهای منبع داخل پرانتز ذکر شود.

سپاسگزاری

سپاسگزاری از افراد، کمک‌های مالی و طرح‌های تحقیقاتی با شماره رسمی، یکی از بخش‌های ضروری مقاله است. اسامی سازمان‌های تامین‌کننده باید به‌طور کامل و مطابق با معیارهای سازمان مورد نظر ذکر شود. وابستگی سازمانی حامی مالی مقاله (درصورت وجود) در این بخش باید قید شود.

هزینه پردازش مقاله

نشریه بوم شناسی کشاورزی برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ دومیلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.

فایلهای مربوط به دستورالعمل نگارش و تهیه مقالات برای نشریه بوم شناسی کشاورزی و تعهد نامه نویسندگان از قسمت زیر قابل دانلود است.

تعهدنامه

تعارض منافع

نحوه نگارش