تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی کارابیده در بوم‏‏نظام‏‏های زراعی شهرستان آزادشهر، استان گلستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سوسک‏های زمینی (خانواده‏ی کارابیده) با داشتن بیش از چهل‏هزار گونه‏ی شناخته شده در دنیا، یکی از مهم‏ترین شکارگرهای عمومی‏خوار در بوم‏نظام‏‏های کشاورزی به شمار می‏روند. به دلیل تغذیه‏ی اغلب این سخت‏بالپوشان از آفات کشاورزی و بذرهای علف‏های هرز، در این مطالعه‏ تلاش گردید تا تنوع‏ زیستی آن‏ها در بوم‏نظام‏‏های کشاورزی شهرستان آزادشهر در شرق استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش که طی سال‏های 1388 و 1389 انجام گرفت، با استفاده از تله‏های گودالی جامعه‏ی سوسک‏های کارابیده در چند بوم‏نظام ‏زراعی مهم مورد ارزیابی قرار گرفت و تنوع زیستی آن‏ها با استفاده از دو شاخص شانون- ویور و معکوس شاخص سیمپسون محاسبه گردید. سوسک‏های این خانواده در مزارع منطقه از غنای گونه‏ای بالایی برخوردار بودند و تعداد 24، 22، 18، 18 و 12 عدد گونه به ترتیب از مزارع کلزا (Brassica napus L.)، گندم (Triticum aestivum L.)، گوجه‏فرنگی (Solanum lycopersicum L.)، باقلا (Vicia faba L.) و سویا (Glycine max L.) جمع‏آوری و شناسایی شدند. گونه‏های غالب در این مزارع به ترتیب شاملHarpalus distinguendus (Duftschmid) ، Agonum dorsale (Pontoppidan)، Poecilus cupreus L. ، Agonum dorsale (Pontoppidan) و Harpalus rufipes (De Geer) بودند. در این مزارع، مقدار شاخص شانون- ویور به ترتیب 16/2، 57/2، 81/1، 22/2 و 2 و مقدار شاخص سیمپسون به ترتیب 93/4، 09/10، 21/4، 16/6 و 12/6 محاسبه شد. بیشترین (85/0±1/7) و کمترین (12/0±45/0) میانگین تعداد سوسک‏ها در هر تله به ترتیب در حاشیه‏ی مزارع کلزا و حاشیه‏ی مزارع سویا مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity of carabidae beetles (Coleoptera: Carabidae) in agroecosystems of Azadshahr region, Golestan province, Northern Iran

نویسندگان [English]

  • M. Rezaye-Nodeh
  • A. Afshari
  • M. Yazdanian
  • GH. Assadeh
چکیده [English]

Ground beetles (Family Carabidae) with more than 40,000 described species worldwide are one of the most important generalist predators in agroecosystems. Because of their habit of feeding on agricultural pests and weed seeds, in this study we tried to assess their biodiversity in agroecosystems of Azadshahr region, eastern Golestan province. Samples were collected for some main crops, using pitfall traps during 2009 and 2010 and two indices, including SIMPSON'S RECIPROCAL INDEX and Shannon-Weaver index were used to measure diversity and structure of the community. Results showed that there were a high species richness of ground beetles in this region and 24, 22, 18, 18 and 12 species were identified in rape seed, wheat, tomato, broad bean and soybean fields, respectively. Dominant species in these crops were Harpalus distinguendus Duftchmid, Agonum dorsale (Pontoppidan), Poecilus cupreus (L.), Agonum dorsale (Pontoppidan), and Harpalus rufipes (De Geer), respectively. The values of Shannon and Simpson indices in these ecosystems were 2.16, 2.57, 1.81, 2.22 and 2.00, and 4.93, 10.09, 4.21, 6.16 and 6.12, respectively. The highest (7.1±0.85) and the lowest (0.45±0.12) numbers of beetles were captured in margins of rape seed and soybean fields, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community
  • Conservation
  • Ground beetles
  • Shannon-Weaver
  • Species richness
CAPTCHA Image