کلیدواژه‌ها = درصد پروتئین
تأثیر مدیریت بقایای برنج بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

10.22067/agry.2021.68463.1018

سیدکیوان مرعشی؛ حمید امانی پور


بهبود خصوصیات کمی، کیفی و کارایی زراعی فسفر در سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22067/agry.2022.75382.1097

صادق وحدت مسعود؛ محمدعلی ابوطالبیان


اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 8، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 536-550

10.22067/jag.v8i4.40656

فاطمه خمدی؛ موسی مسگرباشی؛ پیمان حسیبی؛ معصومه فرزانه؛ نعیمه عنایتی ضمیر