کلیدواژه‌ها = غالبیت
بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 52-61

10.22067/jag.v7i1.21888

حکیمه ضیایی؛ همت اله پیردشتی؛ سودابه زارع؛ آلاله متقیان


اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.)

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 443-451

10.22067/jag.v5i4.33007

علی قنبری؛ زهره قویدل؛ رضا قربانی؛ قدریه محمودی


بررسی ساختار جوامع و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزارع گندم آبی (Triticum aestivum L.) استان خراسان جنوبی

دوره 4، شماره 4، دی 1391، صفحه 307-315

10.22067/jag.v4i4.17814

سید علیرضا حسینی؛ غلامرضا زمانی؛ اسکندر زند؛ سهراب محمودی