نویسنده = سجاد رحیمی مقدم
برآورد خلأ عملکرد گندم آبی استان لرستان با استفاده از روش مدلسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22067/agry.2023.81319.1148

کوروش حیدری؛ ماشااله دانشور؛ سجاد رحیمی مقدم؛ علی‌حیدر نصرالهی


شبیه‌سازی عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در ارقام غالب ذرت تحت شرایط محدودیت آب و تغییر اقلیم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 103-115

10.22067/jag.v13i1.80923

ندا شریفی حداد؛ رضا دیهیم فرد؛ امید نوری؛ سجاد رحیمی مقدم