نویسنده = روح اله امینی
تعداد مقالات: 3
1. اثر کودهای آلی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد غده و برخی صفات کیفی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 734-748

10.22067/jag.v9i3.47608

روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ شهرام مهدوی


2. بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 38-51

10.22067/jag.v7i1.48200

مرضیه اله دادی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمدرضا شکیبا؛ روح اله امینی