نویسنده = علیرضا ابدالی مشهدی
ارزیابی کشت مخلوط سیر با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 488-494

10.22067/jag.v6i3.21005

محمود بهادر؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک زاده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ حبیب الله یوسفیان قهفرخی