کلیدواژه‌ها = اکوتیپ
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمّی اکوتیپ‌های رازیانه تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 877-892

10.22067/jag.v11i3.64621

علی ایزانلو؛ محمد ضابط؛ سید حمید رضا رمضانی؛ عالیه جامی