نویسنده = جعفر گوهرگانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مایه تلقیح باکتری‌های محرک رشد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 447-467

کاظم خاوازی؛ ولی فیضی اصل؛ محمدحسین سدری؛ علی اشرف طلیعی؛ جعفر گوهرگانی؛ محمد اسماعیلی؛ رضا سلیمانی