دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، بهار 1393 
3. بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 453-466

10.22067/jag.v6i3.43409

علیرضا کوچکی؛ الهام عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ مریم جهانی کندری


6. ارزیابی کشت مخلوط سیر با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز

صفحه 488-494

10.22067/jag.v6i3.21005

محمود بهادر؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک زاده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ حبیب یوسفیان


18. تحلیل حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان

صفحه 622-633

10.22067/jag.v6i3.29852

امین نیکخواه؛ باقر عمادی؛ فرشاد شعبانیان؛ هانی حمزه کلکناری