نویسنده = آلاله متقیان
بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 52-61

10.22067/jag.v7i1.21888

حکیمه ضیایی؛ همت اله پیردشتی؛ سودابه زارع؛ آلاله متقیان


بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 243-254

10.22067/jag.v5i3.28995

آلاله متقیان؛ همت اله پیردشتی؛ وحید اکبرپور؛ غزال سراج پور؛ محمد یعقوبی خانقاهی؛ سجاد شریعت نژاد