مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 

 

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها

13

تعداد شماره‌ها

49

تعداد مقالات

778

تعداد نویسندگان

1,546

تعداد مقالات ارسال شده

1,583

تعداد مقالات رد شده

621

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

834

درصد پذیرش

53

زمان پذیرش (روز)

31

 

 

نشریه علمی _ پژوهشی بوم شناسی کشاورزی ابتدا در سال 1388 به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

این نشریه برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت یابی مقالات فارسی از سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب و برای مقالات لاتین از سامانه iThenticate استفاده می نماید

نشریه بوم شناسی کشاورزی در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور موفق به دریافت رتبه الف شده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1397: 0.355

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1400، صفحه 363-579 

ابر واژگان

نشریات مرتبط