مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 

 

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها

14

تعداد شماره‌ها

51

تعداد مقالات

806

تعداد نویسندگان

1,550

تعداد مقالات ارسال شده

1,616

تعداد مقالات رد شده

633

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

849

درصد پذیرش

53

زمان پذیرش (روز)

33

 

 

نشریه علمی _ پژوهشی بوم شناسی کشاورزی ابتدا در سال 1388 به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

این نشریه برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت یابی مقالات فارسی از سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب و برای مقالات لاتین از سامانه iThenticate استفاده می نماید

نشریه بوم شناسی کشاورزی در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور موفق به دریافت رتبه الف شده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1398: 0.142

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1401/03/07

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 51، خرداد 1401، صفحه 1-191 

علمی - پژوهشی

ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم‏نظام‏های باغچه‏ای برخی مناطق استان خراسان رضوی

صفحه 1-18

10.22067/jag.v1i1.51345

مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ آرش قلعه گلاب بهبهانی؛ جواد شباهنگ


ارزیابی و پهنه‏بندی کارآیی مصرف آب در استان خراسان رضوی

صفحه 69-94

10.22067/jag.v1i1.61172

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سارا اسدی؛ حسین زارع


مقاله پژوهشی

برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان‌های قائنات و زیرکوه

صفحه 173-191

10.22067/agry.2021.67480.1002

حمیدرضا ابوترابی؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمد صادق غضنفری مقدم


ابر واژگان

نشریات مرتبط