اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره ها

16

تعداد شماره‌ها

59

تعداد مقالات

864

تعداد نویسندگان

1,386

تعداد مقالات ارسال شده

1,688

تعداد مقالات رد شده

694

درصد عدم پذیرش

41

تعداد مقالات پذیرفته شده

883

درصد پذیرش

52

زمان پذیرش (روز)

38

 

 

نشریه علمی _ پژوهشی بوم شناسی کشاورزی ابتدا در سال 1388 به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

این نشریه برای جلوگیری از سرقت علمی، برای مشابهت یابی مقالات فارسی از سامانه مشابهت یاب متون علمی همیاب و برای مقالات لاتین از سامانه iThenticate استفاده می نماید

نشریه بوم شناسی کشاورزی در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور موفق به دریافت رتبه الف شده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 0.333:1401  چارک Q1

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1403/02/24

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 59، فروردین 1403، صفحه 1-196 

تأثیر عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) بر عملکرد کمی و کیفی سویا

صفحه 147-158

10.22067/agry.2022.78292.1124

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ مصطفی حیدری


ابر واژگان

نشریات مرتبط