نویسنده = وحید اکبرپور
بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 243-254

10.22067/jag.v5i3.28995

آلاله متقیان؛ همت اله پیردشتی؛ وحید اکبرپور؛ غزال سراج پور؛ محمد یعقوبی خانقاهی؛ سجاد شریعت نژاد