مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1393 جلد 6 شماره 3 اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)
( عالیه صالحی ; سیف اله فلاح ; رامین ایرانی پور ; علی عباسی سورکی )
480 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 2 ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ
( سید شهاب الدین معین الدینی ; اسکندر زند ; جعفر کامبوزیا ; عبدالمجید مهدوی دامغانی ; رضا دیهیم فرد )
475 چکیده   PDF   PDF   PDF
سال 1389 جلد 2 شماره 1 مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L.
( سیدمحمدکاظم تهامی زرندی ; پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان )
400 چکیده   PDF
سال1394 جلد7, شماره 4 تأثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم و جو (مطالعه موردی: دشت بیرجند)
( میترا رحمانی ; مجید جامی الاحمدی ; علی شهیدی ; مصطفی هادی زاده ازغندی )
381 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 2 ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)
( علیرضا کوچکی ; سارا بخشایی ; علی تبرائی ; لیلا جعفری )
380 چکیده   PDF   PDF   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 1 ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
( فخرالسادات نوربخش ; محمد علی بهدانی ; مجید جامی الاحمدی ; سهراب محمودی )
363 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 4 بررسی و تعیین مقدار عناصر کم‌مصرف (منگنز، آهن و روی) و عناصر سنگین (کبالت، کادمیم و کروم) موجود در خاک مزارع زعفران (Crocus sativus L.) استان خراسان جنوبی
( محمدعلی بهدانی ; محمدحسن سیاری زهان ; علی اله رسانی ; علیرضا نخعی )
303 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 2 تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد
( میلاد شریف روحانی ; محمد کافی ; احمد نظامی )
290 چکیده   PDF   PDF   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 2 ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت‌ تأثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی
( محمدرضا اردکانی )
290 چکیده   PDF   PDF   بدون عنوان
سال 1389 جلد 2 شماره 1 اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)
( صادق قربانی ; حمیدرضا خزاعی ; محمد كافی ; محمد بنایان اول )
289 چکیده   PDF