مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1391 جلد 4 شماره 1 تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)
( لیلی السادات قرشی ; غلامحسین حق نیا ; امیر لکزیان ; رضا خراسانی )
221 چکیده   PDF
سال 1389 جلد 2 شماره 1 اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)
( صادق قربانی ; حمیدرضا خزاعی ; محمد كافی ; محمد بنایان اول )
205 چکیده   PDF
سال1394 جلد7, شماره 4 تأثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم و جو (مطالعه موردی: دشت بیرجند)
( میترا رحمانی ; مجید جامی الاحمدی ; علی شهیدی ; مصطفی هادی زاده ازغندی )
120 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 8, شماره 2 اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد
( راحله احمدزاده قویدل ; قربانعلی اسدی ; محمد تقی ناصری پور یزدی ; رضا قربانی ; سرور خرم دل )
113 چکیده   PDF
سال 1394جلد 7, شماره 2 اثر روش های خاکورزی وکنترل شیمیایی بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز پنبه در کشت دوم بعد از گندم
( محبوبه سردار ; محمد علی بهدانی ; سید وحید اسلامی ; سهراب محمودی )
111 چکیده   PDF
سال 1388 جلد 1 شماره 2 اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز
( سمیرا سبزواری ; حمیدرضا خزاعی )
110 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 4 بررسی و تعیین مقدار عناصر کم‌مصرف (منگنز، آهن و روی) و عناصر سنگین (کبالت، کادمیم و کروم) موجود در خاک مزارع زعفران (Crocus sativus L.) استان خراسان جنوبی
( محمدعلی بهدانی ; محمدحسن سیاری زهان ; علی اله رسانی ; علیرضا نخعی )
105 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 3 اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)
( عالیه صالحی ; سیف اله فلاح ; رامین ایرانی پور ; علی عباسی سورکی )
103 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 1 ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
( فخرالسادات نوربخش ; محمد علی بهدانی ; مجید جامی الاحمدی ; سهراب محمودی )
100 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 2 ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ
( سید شهاب الدین معین الدینی ; اسکندر زند ; جعفر کامبوزیا ; عبدالمجید مهدوی دامغانی ; رضا دیهیم فرد )
87 چکیده   PDF   PDF   PDF