دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر 1398 
ارزیابی شاخص‌های رشدی ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در دو منطقه فریمان و جلگه رخ

صفحه 827-844

10.22067/jag.v11i3.71190

ستاره فروغیان؛ محمود رمرودی؛ محمدرضا اصغری پور؛ احمد قنبری؛ براتعلی فاخری


تأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 845-857

10.22067/jag.v11i3.71128

مرجان سعیدی نژاد؛ محمدعلی بهدانی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ سهراب محمودی


بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد

صفحه 925-939

10.22067/jag.v11i3.51337

سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عبداله ملافیلابی


بررسی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی در استان‌های شرقی ایران

صفحه 941-953

10.22067/jag.v11i3.47264

هدی محمدی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان