علمی - پژوهشی

بازدید: 914
بازدید: 221

گروه بندی هیبریدهای جدید ذرت (Zea mays L.) بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن

جعفر موسی آبادی, سعید خاوری خراسانی, براتعلی سیاه سر, احمد اسماعیلی, نفیسه مهدی نژاد
بازدید: 288

ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه‌ بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم

قربانعلی رسام, ناصر لطیفی, افشین سلطانی, بهنام كامكار
بازدید: 227

اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند

بی بی الهه موسوی فر, محمدعلی بهدانی, مجید جامی الاحمدی, محمد سعید حسینی بجد
بازدید: 355
بازدید: 742