لیست داوران منتصب این شماره

 • اسماعیل رضائی چیانه
 • اسماعیل قلی نژاد
 • بهاره پارسا مطلق
 • بهروز اسماعیل پور
 • جواد سیدمحمدی
 • حامد جوادی
 • حمیدرضا ذبیحی
 • رستم یزدانی بیوکی
 • سرور خرم دل
 • شهرام امیر مرادی
 • فرزاد مندنی
 • فرزین عبدالهی
 • لیلا جعفری
 • محمد بنایان اول
 • مرتضی گلدانی
 • مهدی نصیری محلاتی
 • مژگان ثابت تیموری
 • پرویز احسان زاده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 412

ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مايه تلقيح باکتري‌هاي محرک رشد

کاظم خاوازی, ولی فیضی اصل, محمدحسین سدری, علی اشرف طلیعی, جعفر گوهرگاني, محمد اسماعیلی, رضا سليماني
بازدید: 226
بازدید: 103

ارزيابي بیلان نيتروژن در نظام‌هاي زراعی توليد گندم(Triticum aestivum L.) ایران

حمید رضا توکلی کاخکی, مهدی نصیری محلاتی, علیرضا کوچکی, محسن جهان, علیرضا بهشتی
بازدید: 863