لیست داوران منتصب این شماره

 • اسماعیل رضائی چیانه
 • اسماعیل قلی نژاد
 • الهه برومند رضازاده
 • امیر لکزیان
 • بهاره پارسا مطلق
 • بهروز اسماعیل پور
 • جلال جلیلیان
 • حسن ملکی لجایر
 • حسین صباحی
 • حمید رضا توکلی کاخکی
 • رستم یزدانی بیوکی
 • رضا دیهیم فرد
 • رضا ولی زاده
 • روح اله مرادی
 • سارا بخشائی
 • سرور خرم دل
 • سعید بخشی پور
 • سعید خاوری خراسانی
 • سعید زهتاب سلماسی
 • سمانه نجیب نیا
 • سمیه حاجی نیا
 • سید محمد سیدی
 • سید یوسف موسوی طغانی
 • سیدشهاب الدین معین الدینی
 • عبدالمجید مهدوی دامغانی
 • عبداله ملافیلابی
 • فرزاد مندنی
 • فرزین عبدالهی
 • قربانعلی اسدی
 • لیلا جعفری
 • لیلی ابوالحسنی
 • محمد بنایان اول
 • مسعود اصفهانی
 • مسعود قدسی
 • مهدی نصیری محلاتی
 • مژگان ثابت تیموری
 • هدا محمدی
 • کوروش شجاعی نوفرست
 • یحیی امام
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

بازدید: 263

ارزیابی شاخص¬هاي رشدي ارقام سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) در دو منطقه فریمان و جلگه رخ

ستاره فروغیان, محمود رمرودی, محمد رضا اصغری پور, احمد قنبری, براتعلی فاخری
بازدید: 420

تأثیر مصرف گوگرد و کود دامي بر ويژگي¬هاي کمّي و کيفي ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)

مرجان سعیدی نژاد, محمد علی بهدانی, محمد حسن سیاری زهان, سهراب محمودی
بازدید: 191

ارزیابی خصوصیات مورفو-فنولوژیکی و کمّی اکوتیپ¬های رازیانه تحت تنش خشکی

علی ایزانلو, محمد ضابط, سید حمید رضا رمضانی, عالیه جامی
بازدید: 214

بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد

سرور خرم دل, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, عبدالله ملافیلابی
بازدید: 472

بررسی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی در استان¬های شرقی ایران

هدا محمدی, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, محسن جهان
بازدید: 316

ﺑﺮرﺳﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژیکی، ریختی و فیتوشیمی ژﻧﻮﺗﻴﭗ‌ﻫﺎي زنیان (Trachyspermum ammi L.)

مهدی فراوانی, نرجس عزیزی, عبدالکریم نگاری, مجید رنجبر, علی اشرف جعفری
بازدید: 146
بازدید: 216

برآورد عملکرد و شاخص‌های کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مناطق ساری و گنبد کاووس

ارسطو عباسیان, علی نخ زری مقدم, همت اله پیردشتی, ابراهیم غلامعلی پور علمداری
بازدید: 193

ارزیابی اثر نظام‌های خاک‌ورزی برجنبه‌های زراعی کشت مخلوط تأخیری چای ترش (Hibiscus Subdariffa L.) و سویا (L. Glycine max)

فریبا سابقی نژاد, مهدی دهمرده, محمد رضا اصغری پور, عیسی خمری, زیبا سوری نظامی
بازدید: 388