مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1391 جلد 4 شماره 1 تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)
( لیلی السادات قرشی ; غلامحسین حق نیا ; امیر لکزیان ; رضا خراسانی )
197 چکیده   PDF
سال 1389 جلد 2 شماره 1 اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)
( صادق قربانی ; حمیدرضا خزاعی ; محمد كافی ; محمد بنایان اول )
148 چکیده   PDF
سال1394 جلد7, شماره 4 تأثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم و جو (مطالعه موردی: دشت بیرجند)
( میترا رحمانی ; مجید جامی الاحمدی ; علی شهیدی ; مصطفی هادی زاده ازغندی )
134 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 4 بررسی و تعیین مقدار عناصر کم‌مصرف (منگنز، آهن و روی) و عناصر سنگین (کبالت، کادمیم و کروم) موجود در خاک مزارع زعفران (Crocus sativus L.) استان خراسان جنوبی
( محمدعلی بهدانی ; محمدحسن سیاری زهان ; علی اله رسانی ; علیرضا نخعی )
110 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 1 ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
( فخرالسادات نوربخش ; محمد علی بهدانی ; مجید جامی الاحمدی ; سهراب محمودی )
103 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 8, شماره 2 اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد
( راحله احمدزاده قویدل ; قربانعلی اسدی ; محمد تقی ناصری پور یزدی ; رضا قربانی ; سرور خرم دل )
94 چکیده   PDF
سال 1395 جلد 8 ،شماره 4 بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)
( پرویز رضوانی مقدم ; سید محمد سیدی ; مسعود آزاد )
89 چکیده   بدون عنوان   PDF
سال 1388 جلد 1 شماره 2 اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز
( سمیرا سبزواری ; حمیدرضا خزاعی )
88 چکیده   PDF
سال 1389 جلد 2 شماره 1 مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L.
( سیدمحمدکاظم تهامی زرندی ; پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان )
86 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 3 عملکرد و مزیت نسبی کشت مخلوط آفتابگردان در الگوهای مختلف با سویا و ذرت
( روح اله امینی ; میثم شمایلی )
83 چکیده   PDF