مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1388 جلد 1 شماره 1 اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)
( مهران صفرخانلو ; اسکندر زند ; محمدعلی باغستانی ; علیرضا ولدآبادی ; علیرضا باقری )
2602 چکیده   PDF
سال 1388 جلد 1 شماره 2 اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز
( سمیرا سبزواری ; حمیدرضا خزاعی )
2558 چکیده   PDF
سال 1389 جلد 2 شماره 4 تاثیر ماده آلی هیومیک اسید بر ویژگی های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ؟ سه رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)
( بهنام صالحی ; علی باقر زاده ; محسن قاسمی )
2557 چکیده   PDF
سال 1390 جلد 3 شماره 1 تأثیر تنش خشکی و شوری بر شاخص های جوانه زنی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.)
( شهلا قادری ; جمشید قربانی ; پرویز غلامی ; آمنه کریم زاده ; فاطمه سالاریان )
2510 چکیده   PDF
سال 1390 جلد 3 شماره 3 اثر تنش خشکی و مصرف انواع کود آلی و معدنی و بقایای آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)
( احمد احمدیان ; احمد قنبری ; براتعلی سیاه سر )
2270 چکیده   PDF
سال 1388 جلد 1 شماره 1 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی
( رضا قربانی ; علیرضا کوچکی ; محسن جهان ; مهدی نصیری ; پرویز رضوانی مقدم )
2263 چکیده   PDF
سال 1392 جلد 5 شماره 2 تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.)
( بهروز اسماعیل پور ; پریسا جلیل وند ; جواد هادیان )
2207 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 4 انتشار دی‌اکسید کربن و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف انرژی در نظام‌های کاشت شالیزاری
( سلمان دستان ; افشین سلطانی ; قربان نورمحمدی ; حمید مدنی )
2140 چکیده   PDF
سال 1388 جلد 1 شماره 2 تأثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف‌های‌هرز در ذرت
( سرور خرم دل ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی )
2120 چکیده   PDF
سال 1388 جلد 1 شماره 1 بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.)
( پرویز رضوانی مقدم ; محمدرضا رئوفی ; محمدحسن راشد محصل ; روح الله مرادی )
2041 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)