مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 1396 جلد9 ، شماره 2 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ژنوتیپ¬های لوبیا چیتی L.) (Phaseolus vulgaris در شرایط محدودیت آب انتهای فصل
( سمیه سهیلی موحد ; محمدعلی اسماعیلی ; فرهاد جباری ; عقیل فولادی )
484 چکیده   PDF
سال 1389 جلد 2 شماره 1 اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)
( صادق قربانی ; حمیدرضا خزاعی ; محمد كافی ; محمد بنایان اول )
331 چکیده   PDF
سال1394 جلد7, شماره 4 تأثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم و جو (مطالعه موردی: دشت بیرجند)
( میترا رحمانی ; مجید جامی الاحمدی ; علی شهیدی ; مصطفی هادی زاده ازغندی )
266 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 3 ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور
( مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی )
261 چکیده   PDF
سال 1389 جلد 2 شماره 2 ارزیابی رشد و عملکرد هیبریدهای جدید سینگل کراس ذرت علوفه ای (Zea mays L.)
( سعید خاوری خراسانی ; محمد گلباشی ; فرهاد عزیزی ; مریم آشفته بیرگی ; رضا فاطمی )
243 چکیده   PDF
سال 1389 جلد 2 شماره 1 مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L.
( سیدمحمدکاظم تهامی زرندی ; پرویز رضوانی مقدم ; محسن جهان )
214 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 3 اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)
( عالیه صالحی ; سیف اله فلاح ; رامین ایرانی پور ; علی عباسی سورکی )
200 چکیده   PDF
سال 1392 جلد 5 شماره 2 ارزیابی مقایسه ای شاخص های تنوع زیستی کشاورزی در سامانه‏های زراعی، باغی و باغکشتی (مطالعه موردی: حوزه آبریز جاجرود)
( آرش قلعه گلاب بهبهانی ; کورس خوشبخت ; لیلی تبریزی ; آگرین داوری ; هادی ویسی )
193 چکیده   PDF
سال 1391 جلد 4 شماره 1 تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)
( لیلی السادات قرشی ; غلامحسین حق نیا ; امیر لکزیان ; رضا خراسانی )
187 چکیده   PDF
سال 1393 جلد 6 شماره 2 ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ
( سید شهاب الدین معین الدینی ; اسکندر زند ; جعفر کامبوزیا ; عبدالمجید مهدوی دامغانی ; رضا دیهیم فرد )
173 چکیده   PDF   PDF   PDF