علمی - پژوهشی

اثر مدیریت تلفیقی علف‎های ‎هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.)

آسیه سیاهمرگویی, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, سعید مهقانی
بازدید: 702
بازدید: 218

اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی و رژیم های آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

محمود رمرودی, مهدی كیخا ژاله, محمد گلوی, محمد جواد ثقه الاسلامی, رضا برادران
بازدید: 582

تأثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

عباداله مؤیدی شهرکی, مجید جامی الاحمدی, محمد علی بهدانی, سهراب محمودی
بازدید: 320
بازدید: 567
بازدید: 367
بازدید: 246