فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه‌ها

علیرضا کوچکی; آسیه سیاهمرگویی; گلثومه عزیزی; مریم جهانی کندری

بررسی روابط رگرسیونی و همبستگی بین صفات ذرت دانه ای تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی

مهدی ضرابی; ایرج اله اله دادی; غلامعباس اکبری; حمید ایران نژاد; غلامعلی اکبری

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)

فرزاد حسین پناهی; فرزین پورامیر; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; رضا قربانی

تأثیر تنش خشکی و شوری بر شاخص های جوانه زنی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.)

شهلا قادری; جمشید قربانی; پرویز غلامی; آمنه کریم زاده; فاطمه سالاریان