فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

گروه بندی هیبریدهای جدید ذرت (Zea mays L.) بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن

جعفر موسی آبادی; سعید خاوری خراسانی; براتعلی سیاه سر; احمد اسماعیلی; نفیسه مهدی نژاد

ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه‌ بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم

قربانعلی رسام; ناصر لطیفی; افشین سلطانی; بهنام كامكار

اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند

بی بی الهه موسوی فر; محمدعلی بهدانی; مجید جامی الاحمدی; محمد سعید حسینی بجد