علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 85

اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.)

مجتبی میرآخوری, فرزاد پاک نژاد, محمدرضا اردکانی, فواد مرادی, پریسا ناظری, محمد نصری
بازدید: 29

اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک

رستم یزدانی بیوکی, پرویز رضوانی مقدم, علیرضا کوچکی, محمدبهزاد بهزاد امیری, جبار فلاحی, رضا دیهیم فرد
بازدید: 85
بازدید: 37

اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی بر رشد ذرت (Zea mays L.) در شوشتر

خالد عیدی‏زاده, عبدالمجید مهدوی دامغانی, حسین صباحی, سعید صوفی‏زاده
بازدید: 72

ارزیابی رشد و عملکرد هیبریدهای جدید سینگل کراس ذرت علوفه ای (Zea mays L.)

سعید خاوری خراسانی, محمد گلباشی, فرهاد عزیزی, مریم آشفته بیرگی, رضا فاطمی
بازدید: 49