فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.)

مجتبی میرآخوری; فرزاد پاک نژاد; محمدرضا اردکانی; فواد مرادی; پریسا ناظری; محمد نصری

اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک

رستم یزدانی بیوکی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا کوچکی; محمدبهزاد بهزاد امیری; جبار فلاحی; رضا دیهیم فرد

اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی بر رشد ذرت (Zea mays L.) در شوشتر

خالد عیدی‏زاده; عبدالمجید مهدوی دامغانی; حسین صباحی; سعید صوفی‏زاده

ارزیابی رشد و عملکرد هیبریدهای جدید سینگل کراس ذرت علوفه ای (Zea mays L.)

سعید خاوری خراسانی; محمد گلباشی; فرهاد عزیزی; مریم آشفته بیرگی; رضا فاطمی