علمی - پژوهشی

بازدید: 604

اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.)

مجتبی میرآخوری, فرزاد پاک نژاد, محمدرضا اردکانی, فواد مرادی, پریسا ناظری, محمد نصری
بازدید: 173

اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک

رستم یزدانی بیوکی, پرویز رضوانی مقدم, علیرضا کوچکی, محمدبهزاد بهزاد امیری, جبار فلاحی, رضا دیهیم فرد
بازدید: 666
بازدید: 177

اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی بر رشد ذرت (Zea mays L.) در شوشتر

خالد عیدی‏زاده, عبدالمجید مهدوی دامغانی, حسین صباحی, سعید صوفی‏زاده
بازدید: 401

ارزیابی رشد و عملکرد هیبریدهای جدید سینگل کراس ذرت علوفه ای (Zea mays L.)

سعید خاوری خراسانی, محمد گلباشی, فرهاد عزیزی, مریم آشفته بیرگی, رضا فاطمی
بازدید: 209