علمی - پژوهشی

بررسی تنوع زیستی کشاورزی شهرستان گچساران و تأثیر عوامل اقلیمی بر آن

فخرالدین هاشمی شادگان, کوروس خوشبخت, عبدالمجید مهدوی دامغانی, هادی ویسی, هومان لیاقتی
بازدید: 181

بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum L.) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (Trichoderma spp.)

علیرضا آستارایی, محمد فارسی, علی پاکدین پاریزی, مرجان قائمی, فرنوش فلاح پور
بازدید: 638

مطالعه شاخص های رشد شاهدانه (Cannabis sativa L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, سرور خرم دل, سپیده انورخواه, مژگان ثابت تیموری, سارا سنجانی
بازدید: 764

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) وسیب زمینی Solanum tuberosum L.))

فرزاد حسین پناهی, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, رضا قربانی
بازدید: 361

بررسی کارآیی انرژی زراعت زعفران (Crocus sativus L.)در خراسان جنوبی

عباداله مویدی شهرکی, مجید جامی الاحمدی, محمدعلی بهدانی
بازدید: 382
بازدید: 288
بازدید: 674

اثر رقابت گونه مهاجم سوروف (Echinochloa oryzicola (Ard) Fisher) در مزارع برنج گیلان

محمدجواد گل محمدی, حسن علیزاده, بیژن یعقوبی, مجید نحوی
بازدید: 210

اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)

صادق قربانی, حمیدرضا خزاعی, محمد كافی, محمد بنایان اول
بازدید: 715

ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی کرج

محسن ابراهیمی, محمدرضا بی همتا, عبدالهادی حسین زاده, فرنگیس خیال پرست, محمد گلباشی
بازدید: 179

بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید ذرت دانه ای(Zea mays L.)

مریم آشفته بیرگی, برات علی سیاه سر, سعید خاوری, محمد گلباشی, نفیسه مهدی نژاد, عادل علیزاده
بازدید: 203

واکنش لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) به تلقیح با ریزوبیوم و کاربرد نواری کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی

پریسا ناظری, علی کاشانی, کاظم خاوازی, محمدرضا اردكانی, مجتبی میرآخوری, محمدمهدی پورسیاه بیدی
بازدید: 571