فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ردپای اکولوژیکی غذا در ایران

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سرور خرم دل

بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و كيفي علوفه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.)

مرضیه اله دادی; یعقوب راعی; بابک بحرینی نژاد; اکبر تقی زاده

مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم

لیلا سلیمانپور; روح اله نادری; احسان بیژن زاده; یحیی امام

مستندسازی فرآیندهای تولید گندم (Triticum aestivum L.) در سیستم‎های آبی و دیم در استان گلستان

مریم طهماسبی; محمود رمرودی; افشین سلطانی; احمد قنبری; برات علی فاخری

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی برخی گونه‌های آویشن (Thymus spp.) جهت کشت در فضای‌سبز

حسن ملکی لجایر; هدایت زکی زاده; یوسف حمیداوغلی; اسماعیل چمنی; محمد حسن بیگلوئی