لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد اکبری نیا
 • اسماعیل رضائی چیانه
 • اسماعیل قلی نژاد
 • افسانه امین غفوری
 • المیرا محمدوند
 • امیربهزاد بذرگر
 • بهروز اسماعیل پور
 • بهنام کامکار
 • جواد وفابخش
 • حامد ظریف کتابی
 • حسن فیضی
 • حمید رضا توکلی کاخکی
 • حمیدرضا فلاحی
 • روح اله مرادی
 • سارا بخشائی
 • سرور خرم دل
 • سعید خاوری خراسانی
 • سمانه نجیب نیا
 • سید محمد سیدی
 • سیدشهاب الدین معین الدینی
 • سیما سهرابی
 • شهرام نوروززاده
 • عبداله ملافیلابی
 • علیرضا بهشتی
 • علیرضا سیروس مهر
 • فاطمه حسن زاده اول
 • فرزین عبدالهی
 • قربانعلی اسدی
 • محسن جهان
 • محمد آرمین
 • محمد بنایان اول
 • محمد بهزاد امیری
 • محمد جواد ثقه الاسلامی
 • محمد خیرخواه
 • محمدحسین لباسچی
 • محمود رمرودی
 • مرتضی گلدانی
 • مهدی نصیری محلاتی
 • مژگان ثابت تیموری
 • هدا محمدی
 • یاسر علیزاده
 • یحیی امام
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخص¬های اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

هما عزیزی, پرویز رضوانی مقدم, مهدی پارسا, محمود شور, رضا خراسانی
بازدید: 919

اثر تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (L. Brassica napus)

ابوالفضل توسلی, طاهره موسوی, عیسی پیری, مهدی بابائیان
بازدید: 272
بازدید: 262

ارزیابی کارایی نیتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه

منصور احمدی, فرزاد مندنی, محمود خرمي وفا, غلامرضا محمدی, علی شیرخانی
بازدید: 207
بازدید: 232

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفه¬ای (Zea mays L.) در خراسان جنوبی

سید محمد جعفر اصفهانی, کریم نادری مهدیی, حشمت اله سعدی, آرش دوراندیش
بازدید: 326