فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تأثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

پرویز رضوانی مقدم; قربانعلی اسدی; فاطمه رنجبر; مهسا اقحوانی شجری; روشنک شهریاری

بررسی مخاطرات زیست¬محیطی حشره‌‌کشهای پر مصرف در منطقه هشتگرد با استفاده از شاخص EIQ

سید جلال یدالهی نوش آبادی; محمد رضا جهانسوز; ناصر مجنون حسینی; غلامرضا پیکانی

ارزیابی بیلان انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن در مزارع تولید گندم (Triticum aestivum L.)

محمد پازکی طرودی; حسین عجم نوروزی; عباس قنبری مالیدره; محمدرضا داداشی; سلمان دستان