فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف‌های هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی

رویا مومن; آسیه سیاهمرگویی; ابراهیم زینلی; بهنام کامکار; فرشید قادری فر

ارزیابی تنوع زیستی علف¬های¬هرز در بوم¬نظام¬های زراعی ارگانیک و پرنهاده برنج (Oryza sativa L.)

سید یوسف موسوی طغانی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; محمدرضا دماوندیان

بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)

عبداله ملافیلابی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران: - بهبود کارایی مصرف نهاده‏ ها

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; روح اله مرادی; حامد منصوری

خلأ عملکرد سویا (Glycine max L. Merr.) در منطقه گرگان و علی¬آبادکتول با استفاده از روش آنالیز خط مرزی

علیرضا نه بندانی; افشین سلطانی; ابراهیم زینلی; فریما حسینی; علی شاه حسینی; میثم مهماندویی

بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوت

زینت برومند رضازاده; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; امیر لکزیان

پهنه‌بندی اقلیمی پتانسیل کشت گندم ( (Triticum aestivum L.استان گلستان

افروغ سادات بنی عقیل; علی راحمی کاریزکی; عباس بیابانی; حسن فرامرزی

تأثیر مصرف ورمی¬کمپوست و عناصر کم¬مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

علیرضا کریمی گوغری; محمدعلی بهدانی; محمدحسن فتحی; سیدوحید اسلامی