فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سارا بخشائی; آگرین داوری

تأثیرکود های آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی¬های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)

عقیل روحی نوق; علیرضا کوچکی; رضا قربانی; پرویز رضوانی مقدم; سارا بخشائی

اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)

عبداله ملافیلابی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی

تأثیر رسوب ریزگردها بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم کرمانشاه

حمزه فعله گری; محمد اقبال قبادی; مختار قبادی; سعید جلالی هنرمند; محسن سعیدی

ارزیابی عملکرد علوفه و دانه گیاهان چند ساله با نیاز آبی کم در اراضی زراعی رها شده

غلامعلی گزانچیان; محمد تقی کاشکی; وجیه الله میرعلوی; علی اسلامی